Dla Wilczka


Śpiewnik  (wersja pdf)klik

Życie Św. Jadwigi Królowej- patronki naszego szczepu
Życie św. Franciszka z Asyżu
 • 1181-1182
Przychodzi na świat w Asyżu jako syn Piotra Bernardone, chciwego i bogatego kupca sukien oraz pani Piki pochodzącej z Francji. Wzrastając, staje się młodzieńcem wesołym, inteligentnym, bardziej próżnym niż przywiązanym do pieniędzy, jest bardzo hojny dla przyjaciół i dla ubogich.
 • 1202
W czasie wojny pomiędzy Perugią a Asyżem próbuje zrealizować swoje marzenie aby zostać rycerzem...  spotyka go los pokonanych.
 • 1203
Po nieudanej przygodzie w roli rycerza spędza ROK W WIĘZIENIU w Perugii.  Ciężko chory wraca do domu.
 • 1204
Długa i tajemnicza choroba,  osłabia jego ciało ale budzi ducha.
 • 1205
Franciszek nie rezygnuje jednak ze swoich ambicji. Wyrusza znów na wojnę, ale w SPOLETO zatrzymuje go pewien SEN. Wraca do Asyżu głęboko zmieniony, z pragnieniem zostania rycerzem Chrystusa. Szuka samotności by móc rozmyślać i medytować. Pewnego dnia spotyka TRĘDOWATEGO, przełamuje się i DAJE MU POCAŁUNEK POKOJU
 • 1205
Szuka miejsc odosobnionych, często przebywa w kościółku SAN DAMIANO. Modląc się przed UKRZYŻOWANYM, słyszy głos, który go woła i zaprasza, aby naprawił zrujnowany kościół.
 • 1206
Nowy sposób życia ściąga gniew ojca, który prowadzi go przed biskupa, aby zmusić by wyrzekł się dziedzictwa i wszystkich dóbr.  FRANCISZEK ROZBIERA SIĘ, Z RADOŚCIĄ  SKŁADA SWOJĄ  UFNOŚĆ W RĘCE OJCA NIEBIESKIEGO.
 • 1206 lato
Posłuszny słowom Ukrzyżowanego, zakłada  habit pustelnika i zaczyna naprawiać kościół św. Damiana , przepowiada także przybycie do niego Ubogich Pań.
 • 1208
24 luty Słuchając Ewangelii ze święta  św. Macieja, postanawia przyjąć dosłownie wskazania, które Chrystus kieruje do Apostołów. Porzuca ubranie pustelnika, wkłada szorstką tunikę, przepasuje się sznurem i boso zaczyna głosić pokutę.
 • 1209
Papież Innocenty III, upewniony przez sen,  pozwala im rozpocząć głoszenie pokuty.
 • 1212
Niedziela Palmowa W nocy, osiemnastoletnia Klara, szlachcianka z Asyżu, ucieka z domu i dołącza do Franciszka oraz jego towarzyszy w PORCJUNKULI.
 • 1219
Udaje się do sułtana, aby głosić mu Dobrą Nowinę,  ten przyjmuje go z wyszukaną gościnnością. Ujęty dobrocią Franciszka pozwala mu bez przeszkód odbyć pielgrzymkę po Ziemi Świętej.
 • 1223
GRECCIO- Noc  Bożego Narodzenia Z miłości do dzieciątka Jezus, Franciszek wymyśla szopkę.
 • 1224
15 września Na górze Alwernii ma wizję Ukrzyżowanego Serafina i otrzymuje STYGMATY.
 • 1225
Odwiedza Klarę w klasztorze św. Damiana, ale ponieważ choroba, która go dotknęła, pogarsza się, zatrzymuje się tam i poddaje leczeniu. Niestety bez rezultatów. Pewnej nocy Pan pociesza go w cierpieniu obietnicą życia wiecznego. Następnego ranka układa PIEŚŃ SŁONECZNĄ.
 • 1226 wrzesień 
Franciszek przeczuwa zbliżające się spotkanie z siostrą śmiercią, poleca się zanieść do Porcjunkuli. W czasie podróży zatrzymuje się, aby pobłogosławić Asyżowi.
Po błogosławieństwie synów każe położyć się nagim na gołej ziemi i oddaje swoją duszę Bogu. Jest wieczór, sobota 3 październikaJaskółki świętują, towarzysząc jego odejściu z tego świata.
 • 1226 4 października 
Ciało Franciszka jest przetransportowane do Asyżu. Gdy kondukt mija kościół św. Damiana,  Klara żegna się z nim po raz ostatni.