piątek, 22 maja 2020

Zbiórka online 23.05.

Drogie Wilczki!
Poniżej link do sobotniej zbiórki.
Do zobaczenia o 9:00! :)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJmYzQwNTItNTExYy00YjEzLTg0YTEtYzhkYjVlMzFhMGI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0c4e660-c09e-44f1-81c1-7bd6c71472a2%22%2c%22Oid%22%3a%22f9d54696-f7c9-4fe6-b3ff-67c5126417a9%22%7d

piątek, 15 maja 2020

Zbiórka online

Kochani Rodzice, Drogie Wilczki!

Po dłuższej przerwie wracamy do zbiórek, chociaż będą one nietypowe, bo na razie - online. Poniżej zamieszczam link do spotkania na Microsoft Teams. Do zobaczenia w sobotę 16.05. o 9:00!  

Ze wszystkich sił!
Akela